Moretto

Moretto Plastics Automation е компанија која од 1970 година е една од првите 5 производители на автоматизација во процесите на преработка на полимери. Со 5 ограноци во светот и искусна продажна мрежа покрива 57 земји, прилагодувајќи се на растечкиот пазар со флексибилни решенија од ден на ден. Тимот од 200 специјалисти секојдневно со голема мотивираност наоѓа нови нови решенија во областа на преработката на полимери.