Опрема

Опрема

Со цел да го заокружиме целиот систем „клуч на рака“, можеме да ja понудиме следната опрема за процесирање на полимери и метали:

  • Frigel системи за ладење
  • Rapid уреди за мелење на материјали од пластика
  • Moretto периферни уреди за сушење и доставување на материјал, терморегулатори и слично.  
  • Virginio Nastri транспортни ленти за транспорт на материјали или готови производи