Arburg

arburg

Arburg е еден од водечките светски производители на машини и дополнителна опрема за преработка на полимери. Во текот на 60-годишното производство на машини за бризгање на пластика, Arburg прерасна во еден од најиновативните производители во својата област, кој со своите решенија одговара и на најкомплексните барања. Секоја машина е произведена во согласност со барањата на клиентот – “tailor-made“.