Машини

Машини

Во нашата понуда на машини можеме да понудиме:
     -машини за бризгање на полимери - Arburg
     -машини за екструзионо дување - Kautex
     -целосно електрични машини за екструзионо дување - Plastiblow
     -машини за преработка на метали со МIМ технологија - Elnik
Со врвната технологија која ја нудиме, во состојба сме да одговориме дури и на најсложените задачи.