Peći za sinteriranje

Peći za sinteriranje GraphMIM 2000G

Uz pomoć peći GraphMIM 2000G moguće je izvršiti ciklus odvajanja i sinteriranja u jednom koraku, bilo kojih metala na bazi željeza. Ovaj postupak je moguć upotrebom grafita sa kalibriranom distribucijom plina preko svih pojedinačnih otpresaka. Sustav upravljanja plinom se sastoji od kontrolera protoka za radnu zonu i ventila djelomičnog tlaka na posebno konstruiranoj vakuumskoj pumpi. Jednolični protok plina kroz police daje vrlo dobru kontrolu temperature, koja omogućava jednoliku temperaturu kroz radnu zonu peći.

  • upravljanje sustavom putem računala
  • 6 temperaturnih zona za kontrolu unutar peći

Peći za sinteriranje MIM 3000

Uz pomoć peći MIM 3000 moguće je izvršiti ciklus odvajanja i sinteriranja u jednom koraku bilo kojih metala povezanih sa bilo kojim vezivom. Ovaj postupak je moguć u nepropusnom kućištu sa sustavom za upravljanjem plina. Laminarni protok plina osigurava konstantnu kvalitetu otpresaka.

Sustav upravljanja plinom se sastoji od kontrolera protoka za radnu zonu i ventila djelomičnog tlaka na posebno konstruiranoj vakuumskoj pumpi. Jednolični protok plina kroz police daje vrlo dobru kontrolu temperature, koja omogućava jednoliku temperaturu kroz radnu zonu peći.

ACCU-Temp, tehnika linearizacije omogućava svakoj od 6 temperaturnih zona unutar peći da rade unutar tolerancije +/- 1°C. Na ovaj način se omogućava viša gustoća MIM otpresaka programiranje temperature sinteriranja bliže stvarnoj temperaturi tališta, bez opasnosti od pregrijavanja i distorzije otpresaka.

  • upravljanje sustavom putem računala
  • 6 temperaturnih zona za kontrolu unutar peći