Standardni strojevi

Hidrauličke brizgalice

Hidruličke brizgalice ALLROUNDER se mogu koristiti u širokom rasponu primjena, i mogu biti svaka posebno prilagođena. Hidruličke brizgalice se nude od ulaznog GOLDEN EDITION modela, sa izuzetnim omjerom cijene/kvalitete, do ALLROUNDER S modela sa širokim rasponom dodatne opreme za potpuno prilagođavanje pojedinom procesu.

 • sila zatvaranja: 125 ÷ 5000 kN
 • ponovljivost procesa usporediva sa električnim brizgalicama
 • 30% manji utrošak energije zahvaljujući AES sustavu (Arburg sustav uštede energije)
 • veća efikasnost zahvaljujući paketu produktivnosti, sa AES sustavom, varijabilnom brzinom pumpe i vodom hlađenim pogonskim motorom
 • programiranje putem SELOGICA upravljanja

Video prikaz rada

Hibridne brizgalice

Hibridne ALLROUNDER brizgalice su dizajnirane za vrhunske performanse u preradi polimera. Kombiniraju brzinu električnih brizgalica sa hidruličkom snagom i dinamikom za bezkompromisne proizvodne performanse. Ova kombinacija omogućuje ekonomičnu i energetski učinkovitu proizvodnju. Simultani pokreti stroja rezultiraju većom ekonomičnošću proizvodnje s obzirom da su vremena ciklusa drastično smanjena zahvaljujući servo električnom jedinicom za zatvaranje.

 • sila zatvaranja: 350 ÷ 5000 kN
 • do 40% uštede energije u odnosu na hidrauličke brizgalice
 • specijalne izvedbe za pakiranje (P) za tankostjeno brizganje
 • tehnologija hidrauličkog spremnika za dinamički protok brizganja
 • programiranje putem SELOGICA upravljanja

Video prikaz rada

Električne brizgalice

Električne ALLROUNDER brizgalice su razvijene za najzahtjevnije zadatke. EDRIVE serija predstavlja ulazni rang u električne brizgalice, dok se visokoprecizne ALLDRIVE koriste za proizvodnju vrlo kompliciranih tehničkih otpresaka u velikim količinama. Servo-električni pogon je zatvoren u kućištu kako bi se pouzdano spriječila kontaminacija preko abrazivnog materijala. Sustav za hlađenje osigurava nisku turbulenciju zraka i tihi rad.

 • sila zatvaranja: 350 ÷ 5000 kN
 • do 50% uštede energije u odnosu na hidrauličke brizgalice
 • specijalne izvedbe za pakiranje (P) za tankostjeno brizganje
 • povrat energije prilikom kočenja
 • programiranje putem SELOGICA upravljanja

Video prikaz rada

Vertikalne brizgalice

Vertikalne ALLROUNDER brizgalice koriste se za nabrizgavanje gotovih umetaka (dijelova ili sklopova) polimernom masom. Ergonomski rad zahvaljujući širokom rasponu različitih sustava zatvaranja. Moguće su izvedbe za nabrizgavanje termosetom ili silikonom.

 • sila zatvaranja: 125 ÷ 3200 kN
 • kratki ciklusi i visoka produktivnost zahvaljujući verzijama brizgalica sa različitim okretnim i kliznim stolovima
 • servo-električni okretni stol za preciznu i pouzdanu obradu osjetljivih umetaka
 • jednostavna integracija u automatiziranu proizvodnu liniju
 • kompaktni dizajn, mala tlocrtna površina
 • programiranje putem SELOGICA upravljanja

Video prikaz rada