Mikseri

Mikseri

Vertikalni mikseri pogodni za mješanje osnovnog materijala i aditiva (npr. masterbatcha ili samljevenog materijala) kako bi se dobila homogena smjesa. Rigidna konstrukcija sa velikim otvorom za lakše čišćenje. Raspoloživo u 12 različitih veličina od 200 do 20.000 dm3.

  • Miješanje materijala i punjenje miksera pužnim transporterom
  • Termoizolirani koš za miješanje sa zaštitnom rešetkom
  • Ventil za manualno ili automatsko pražnjenje koša