Dobavljači sirovina

U potpunosti izrađene od nehrđajućeg čelika vakuumske dobavljače materijala dijelimo u tri skupine:

Venturi dobavljači

VTX i VTM Venturi dobaljači materijala rade po Venturijevom principu. Opremljeni su sa Venturi usisnom sondom, te su pogodni za dobavu manjih količina materijala kao npr. masterbatcha, raznih aditiva i sl.

Monofazni dobavljači

Monofazni dobaljači materijala dobavljaju materijal po principu stvaranja vakuuma. Pogodni su za kapacitete protoka 25 – 100 kg/h. Moguće je spajanje proporcionalnog ventila radi paralelnog dobavljanja originalnog i samljevenog materijala, te kontrole omjera preko daljinskog upravljača. Mogućnost ugradnje magnetskog separatora radi odvajanja metalnih čestica. Mikroprocesorska kontrola uz pomoć kontrolnog panela ili mikroprekidača. Jednostavno čišćenje filtera prašine.

Trofazni dobavljači

Trofazni dobaljači materijala dobavljaju materijal po principu stvaranja vakuuma. Pogodni su za dobavu većih količina materijala 100 – 1600 kg/h. Trofazni dobavljači materijala se sastoje of trofazne vakuum pumpe i trofaznog usisnog spremnika. Modularni sustav na koji je moguće ugraditi:

  • Ciklonski filter
  • Komplet za čišćenje filtera
  • Hladnjak
  • DUO ventil
  • By-pass ventil
  • Daljinski upravljač

Također je moguća ugradnja QUAD ventila za kontrolu dobave materijala na 4 usisna spremnika preko jedne vakuum pumpe.

Ciklonski filteri

FC ciklonski filteri se koriste za odvajanje prašine od osnovnog materijala koji se dobavlja. Odvajanje prašine se izvodi po efekta ciklona, gdje se čestice prašine odvajaju od osnovnog materijala zbog centrifugalne sile. Ciklonske filtere je moguće nadograditi: by-pass ventilom, automatskim filterom, te spremnikom za odvojenu prašinu.

Prema potrebi, dolazi u 6 različitih veličina kako bi se pokrio kompletni raspon usisnih jedinica.