Moretto

Moretto Plastics Automation je tvrtka koja se od 1970. godine uvrstila među prvih 5 proizvođača automatizacije u procesima prerade polimera. Sa 5 ogranaka u svijetu i vještom prodajnom mrežom pokriva 57 zemalja, prilagođavajući se rastućem tržištu fleksibilnim rješenjima iz dana u dan. Tim od 200 stručnjaka svakodnevno sa velikom motivacijom pronalazi nova inovativna rješenja u preradi polimera.