Metali

catamold

Catamold ® - Granulat visoke kvalitete za MIM (metal injection molding) proizvođača BASF SE.  Niskolegirani, visokolegirani i nehrđajući čelici i specijalne legure iz inovativne palete  Catamold ® materijala nailaze na široku primjenu u elektro i automobilskoj industriji, kao i u ostalim granama industrije gdje se na konvencionalnim strojevima za brizganje postiže povoljna, pouzdana i precizna proizvodnja  geometrijski zahtjevnih dijelova. Catamold ® materijalima moguće je postići gustoću i do 100%, homogenu strukturu te mehanička svojstva odabranog čelika. Sva ta svojstva kao i kvaliteta površine dovode do toga da naknadna  obrada proizvedenih komada u većini slučajeva nije potrebna.

Tvrtka Nomis, kao distributer Catamold ® materijala, osim nabave i isporuke potrebnih količina, nudi kompletnu uslugu tehničkog savjetovanja od odabira materijala i opreme za MIM  proizvodnju, kao i kompletan proces uhodavanja proizvodnje po sistemu „ključ u ruke“.

Neki od standardnih materijala su prikazani u d.n. tabeli

® Registrirani zaštitni znak tvrtke BASF SE

Niskolegirani čelici Osnovne karakteristike Aplikacije Tehnički list
Catamold® 42CrMo4 Granulat pripremljen za brizganje i proizvodnju sinteriranih proizvoda, niskolegirani čelik za toplinsku obradu tip 42CrMo4 Za komponente visoke čvrstoće i žilavosti (alati, dijelovi u automobilskoj, strojarskoj, namjenskoj i ostaloj industriji)
Catamold® 8740 Granulat pripremljen za brizganje i proizvodnju sinteriranih proizvoda, niskolegirani čelik za toplinsku obradu tip ASI 8740 Za komponente koje kombiniraju visoku površinsku tvrdoću i žilavost (alati, dijelovi u automobilskoj i strojarskoj industriji itd.)
Catamold® 8620 Granulat pripremljen za brizganje i proizvodnju sinteriranih proizvoda, niskolegirani čelik za kaljenje tip SAE 8620 Za komponente koje kombiniraju visoku površinsku tvrdoću i žilavost (alati, dijelovi u automobilskoj i strojarskoj industriji itd.)
Catamold® FN08 F Granulat pripremljen za brizganje i proizvodnju sinteriranih Ni čelik proizvoda Materijal za izvrsnu površinu proizvoda (razne aplikacije poput dijelova u automobilskoj i strojarskoj industriji itd.)
Catamold® 4605 Granulat pripremljen za brizganje i proizvodnju sinteriranih čelika za otvrdnjavanje Ni čelik proizvoda Sa termičkom obradom pokriva širok raspon mehaničkih svojstava, izvrsna površina proizvoda (razne aplikacije poput dijelova u automobilskoj i strojarskoj industriji itd.)
Catamold® 100Cr6 F Granulat pripremljen za brizganje i proizvodnju sinteriranih proizvoda, niskolegirani čelik za ležajeve tip 100Cr6 Za dijelove sa visokom tvrdoćom i otpornošću na habanje za alate i dijelove u automobilskoj i strojarskoj industriji
Catamold® FN0205 BC Granulat pripremljen za brizganje i proizvodnju sinteriranih Ni čelik proizvoda Materijal za izvrsnu površinu proizvoda (razne aplikacije poput dijelova u automobilskoj i strojarskoj industriji itd.)
Catamold® FN02 Granulat pripremljen za brizganje i proizvodnju sinteriranih Ni čelik proizvoda Materijal za izvrsnu površinu proizvoda (razne aplikacije poput dijelova u automobilskoj i strojarskoj industriji) te za primjene koje zahtijevaju visoka magnetska svojstva
Catamold® 4340 Granulat pripremljen za brizganje i proizvodnju sinteriranih proizvoda, niskolegirani čelik za otvrdnjavanje tip 4340 Za komponente visoke čvrstoće i žilavosti (alati, dijelovi u automobilskoj, strojarskoj, namjenskoj i ostaloj industriji)
Nehrđajući čelici Osnovne karakteristike Aplikacije Tehnički list
Catamold® 17-4PH Granulat pripremljen za brizganje i proizvodnju sinteriranih proizvoda, precipitacijski otvrdnjen nehrđajući čelik tip 17-4PH Za komponente visoke čvrstoće za primjenu u korozivnoj atmosferi u strojarskoj, automobilskoj, zrakoplovnoj i pomorskoj industriji
Catamold® 316L Granulat pripremljen za brizganje i proizvodnju sinteriranih proizvoda, austenitni nehrđajući čelik tip 316L Za nemagnetske dijelove s velikom žilavosti i otpornosti na koroziju; za poliranje (satovi, dekorativni predmeti, dijelovi za medicinsku, prehrambenu i kemijsku industriju)
Catamold® 420 W Granulat pripremljen za brizganje i proizvodnju sinteriranih proizvoda, martenzitni nehrđajući čelik za otvrdnjavanje tip 420 Za komponente visoke tvrdoće i otpornosti na habanje u kombinaciji s visokom otpornošću na koroziju u vodi i pari (alati, oštrice za rezanje, kirurški instrumenti, mlaznice, ležajevi)
Catamold® P.A.N.A.C.E.A. Granulat pripremljen za brizganje i proizvodnju sinteriranih proizvoda, austenitni nehrđajući čelik bez sadržaja Ni Za nemagnetske dijelove s izvrsnom otpornošću na koroziju, srednje tvrdoće i dobrom duktilnošću koji se koriste za izradu satova i nakita te u medicinskoj i prehrambenoj industriji
Specijalne legure Osnovne karakteristike Aplikacije Tehnički list
Catamold® Ti Granulat pripremljen za brizganje i proizvodnju sinteriranih proizvoda od komercijalno čistog titana Za nemagnetske dijelove s velikom otpornošću na koroziju i malom težinom (satovi, nakit, medicinski uređaji i sportska oprema)
Meke magnetske legure Osnovne karakteristike Aplikacije Tehnički list
Catamold® Fe Si 3 Granulat pripremljen za brizganje i proizvodnju sinteriranih proizvoda od od meke magnetske legure FeSi Za komponente sa mekim magnetskim svojstvima, posebno za primjene koje zahtijevaju male magnetske gubitke ili visoki električni otpor (pisači, releji, aktuatori)