24. međunarodni sajam u Tirani, od 23. do 26. listopada 2017. Tirana, Albanija

24. međunarodni sajam u Tirani, od 23. do 26. listopada 2017. Tirana, Albanija

8. 12. 2017.
24. međunarodni sajam u Tirani, od 23. do 26. listopada 2017. Tirana, Albanija